Solitaire Bijen

Bijen in de vrije natuur


Nederland kent ca. 350 soorten bijen die in de vrije natuur leven. Het gaat hier dan niet om honingbijen. Als je de hommelsoorten er niet bij rekent, dan zijn de in het wild levende bijen z.g. "solitaire bijen". Solitaire bijen leven niet als een volk of kolonie bij elkaar, maar leven dus "solitair".

Net als met de honingbijen gaat het met veel solitaire bijensoorten niet zo goed. Vele soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Solitaire bijen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van de biodiversiteit maar ook voor bestuiving van onze gewassen.

Voor informatie over (solitaire)bijen zie:

www.bestuivers.nl