St. Bei heeft eigen locatie in buitengebied

St Bei heeft eigen locatie in buitengebied

St. Bei heeft geparticipeerd in een stuk grond van 1 hectare in de polder van Made vlak tegen de Biesbosch. Hier hebben we voorlopig 500 vierkante meter tot onze beschikking. We zijn hier redelijk vrij in met wat we hierop mogen doen. Het eerste bijen-eten is al geplant en gezaaid maar er komt nog veel meer. Op deze locatie komt oa. een bijenkast te staan, insectenhotelletje, infobordje nestgelegenheid voor zandbijen etc. Zo kan de Stichting hier jong en oud ontvangen om onze boodschap in een natuurlijke omgeving over te brengen. Tegelijkertijd dragen we zelf bij aan de verbetering van de biodiversiteit in onze eigen omgeving.

Ben je al nieuwsgierig? Ga dan eens kijken aan de ruilverkavelingsweg in Made, vlak bij de kruising met de Koekoekweg. Als je zelf ook wilt participeren, of een bijdrage (fysiek of financieel) wilt leveren neem dan contact met ons op of kijk op de site van  Ooit aan de Amer – Bloesem en Boom (zwerfspoor.blog)

Het betreft het rood omlijnd apart figuurtje. Aan de andere kant van de kruising was de bijenstand van onze voormalige voorzitter Bert Brakkee. Hier staat nu op de hoek daarvan de Wilde appel ter herinnering….

De gekozen naam “Ooit aan de Amer” is gekozen omdat het gebied ooit aan de Amer lag, en gezien de klimaatontwikkelingen misschien ooit wéér aan de Amer komt.

AddressBusiness title Street address Zip code City Country
Phone +45 12345678
Email your@email.com