Bijensterfte

Laaste nieuws over bijensterfte


Het gaat niet goed met de bijen, al enige jaren kampen imkers met problemen om hun bijenvolken gezond de winter door te krijgen.

Ook met de solitaire bijen en hommels gaat het in snel tempo bergafwaarts.

80 % van ons voedsel is afhankelijk van bestuivende insecten.

Wereldwijd wordt de noodklok geluid, temeer omdat de wereldbevolking afstevent daar 9 miljard mensen,die allemaal gevoed moeten worden.

We zouden juist meer voedsel moeten gaan produceren, maar met minder bijen gaat dit niet lukken.

Er zijn diverse oorzaken voor de bijensterfte, en een van de problemen is het voedselaanbod van deze dieren.

Een belangrijke bron van voedsel voor de bijen is stuifmeel, het is hun eiwitbron. Hoe meer verschillende soorten stuifmeel, des te vitaler zijn de bijen.

Als wij mensen elke dag friet eten, gaat dit op den duur ook ten koste van onze gezondheid.

In het buitengebied zijn weinig bloemen en kruiden meer te bekennen, sloten en bermen worden te `schoon` gehouden, en tussen de granen groeien al lang geen korenbloemen of klaprozen meer.

In de bebouwde kom gaat het wel wat beter, toch zie je hier steeds meer mensen die hun bloementuintje gaan bestraten.

Ook is het gebruik van de gifspuit een zeer gevaarlijke ontwikkeling voor de gezondheid van deze dieren.