In Memoriam Bert Brakkee

In Memoriam Bert Brakkee

Bert overleed onverwachts op 14 juni op 74 jarige leeftijd.

Bert bekend als dé honingbijenexpert in de wijde omgeving en als een voorvechter voor de  biodiversiteit.

Door middel van voorlichting op scholen, het geven van lezingen en imkercursussen heeft hij velen de liefde en noodzaak van natuur bijgebracht.

Hij was een maatschappelijk zeer betrokken man, waar iedereen bij terecht kon als er problemen waren op sociaal gebied.

Hij benadrukte vooral de noodzaak van de biodiversiteit voor het in stand houden van al het leven op aarde.

De politiek gaf hij de boodschap mee: Als je economie wil laten groeien en hierbij geen rekening houd in je plannen met de ecologie, dan begeef je je op een heilloze weg.

Bomen waren voor Bert geen dingen, maar levende wezens.

De waardevolle bomenkaart van de gemeente kreeg van Bert veel kritiek omdat je zo de rest van de bomen als waardeloos kan omschrijven.

Toen in 2011 de gemeente 4 grote lindebomen midden in het broedseizoen en twee weken voordat de boom in bloei zou komen (voedsel voor insecten) bezette Bert het gemeentehuis met 10 bijenkasten, hiermee kreeg hij zelfs landelijke bekendheid in krant en op TV.

Bert streed ervoor om bestaande bomen/planten te behouden en deze in te passen in je bouwproject.

Bert schreef dingen van zich af, vaak gepubliceerd in het Carillon.

Onderstaand een gedicht over de verdwenen bomen in de gemeente Drimmelen;

Verdwenen Bomen van Drimmelen

Levend hout in al die jaren zo flink gegroeid,

Zo in de volle grond van blauw en groen.

Ja, je was al groot maar nog niet echt volgroeid

Vliegend leven achterlatend, uit hun doen,

Toen je geveld werd, wreed en ongenadig.

Woorden van rede mochten niet baten.

De keuzes waren gemaakt heel eigenaardig,

“Democratie is het”, zei de praeses gelaten.

Zoals altijd ook nu weer mensonwaardig,

Je bent niet meer, zelfs geen twijg, het is voorbij.

Ondanks het nut, de vogel en de bij.

En bij elke uitroeiing is ook nu weer gebleken,

Hebben vele burgers de andere kant op gekeken.

Het verleden heeft ons echter geleerd,

“De rekening zal hoger zijn, dan werd beweerd.”

Een boodschap  van een “groene optimist” tot slot:

“T’ is nooit te laat om het tij te keren,

Wij willen er voor gaan,

De tijd zal het ons leren,

Wel of geen leefbaar bestaan”.

Bert Brakkee

Met de dood van Bert verliest de gemeente Drimmelen een belangrijk kritisch man, hopelijk blijft zijn boodschap nog jaren na-ijlen bij alle inwoners van Drimmelen en weide omgeving.

Namens Stichting BEI (Bijen Educatie en Informatie)