Activiteiten

De activiteiten zijn tijdelijk opgeschort wegens het overlijden van onze voorzitter Bert Brakkee.

Bezoek basisschool 2019
Bezoek basisschool 219
Bezoek basisschool 2019
Bezoek basisschool 2019

(Basis)cursus imkeren plus

De cursus is geheel volgens de NBV uitgangspunten / norm opgezet, maar onderscheidt zich van een reguliere cursus, omdat natuur, milieu en duurzaamheid nadrukkelijk als leerstof wordt gïmplementeerd.

Bij-tankavond

Gezellige bijeenkomst waar actuele bijen gerelateerde zaken worden besproken.

Stichting BEI schenkt bewoners van de gemeente Drimmelen 3000 bloembollen

 

 

 

Samenwerking St. BEI en de gemeente Drimmelen

De voorzitter Bert en de Burgermeester

Stichting BEI zit in een klankbordgroep groenbeleid van de gemeente Drimmelen.

Stichtingbei samenwerking met de gemeente Drimmelen
Boomfeestdag
Boomfeestdag

Voorlichting geven

Schoolbezoek

Wilde bloemen inzaaien op bouwkavels of bermen ter bevordering van de biodiversiteit

Wilde bloemen inzaaien door cursisten
Resultaat
Berm ingezaaid