Basiscursus bijenhouden

Basiscursus bijenhouden

De activiteiten zijn tijdelijk opgeschort wegens het overlijden van onze voorzitter Bert Brakkee.

 

Basiscursus bijenhouden-plus

Stichting BEI (Bijen Educatie enInformatie) start op 17 januari 2022 alweer een basiscursus bijenhoudenplus, die uitgebreider is dan de eisen van de onderwijscommissie van de NBV (Nederlandse ImkersVereniging) en waaraan een examen verbonden is.

De cursus bestaat uit ongeveer 13 theorie lessen en 15 praktijk lessen. Het lesmateriaal zal door de Stichting zelf worden verzorgd. De lesstof bevat niet alleen de gebruikelijke kennis over de honingbijen en het praktisch imkeren, maar de cursisten krijgen ook kennis waarom de honingbijen zo'n belangrijke schakel vormen in de natuur en onze voedselvoorziening. Ook andere bestuivende insecten, de bedreigende factoren voor hun voortbestaan en hun leefomgeving zullen aan bod komen.

Tijdens de cursus kan iedere deelnemer gratis een bijenvolk krijgen.

Er zijn mentoren aan de cursus verbonden, die de aspirant imkers tijdens de praktijklessen en bij het praktisch imkeren met raad en daad zullen bijstaan.

De theorielessen worden dit keer gegeven bij de Marlijn Academie gevestigd op de Langeweg 22a te Langeweg en zal in principe op maandagavonden worden gehouden. Vanaf 19:30 uur staat koffie, thee en honingkoek klaar en om 20:00 starten de lessen. De lessen duren incl. een korte pauze tot 22:00 uur. In het voorjaar starten op verschillende bijenstanden in de buurt de prakrijklessen. Excursies kunnen een onderdeel zijn van de praktijklessen. Hiervoor zullen we nog met de cursisten nadere afspraken maken.

In november 2022 wordt de cursus met een feestelijke diploma-uitreiking afgesloten.

Cursuskosten zijn € 150 (incl. lesmateriaal) en examengeld € 25. 

Ben je geïnteresseerd in een basiscursus volgend jaar, geef je dan op bij Jan Ligthart via e-mail sens.ligthart@planet.nlDe eerder geplande informatieavond op vrijdag 26 november 2021 is kommen te vervallen in verband met de aangescherpte corona regels. Wellicht wordt er later nog een informatieavond ingepland.

Tel. nr. 0162686178.

Voor informatie  www.stichtingbei.nl

 

Marlijn Academie

Adresgegevens Bezoekadres
De Langeweg 22a
4771 RB Langeweg
Gemeente Moerdijk (Noord-Brabant)

Mensen opleiden tot imkers en ambassadeurs biodiversiteit